Tempererade Transporter

Med erfarenhet och kunskap inom branschen finns det många utmaningar, bland det tillhör tempererade transporter inom livsmedel.
Vi erbjuder transporter från -26 till +26, alla ekipage uppfyller FNA eller FRC standard.