Miljö och kvalitet

Miljöpolicy

Vi tar vårt ansvar för framtidens miljö. Det innebär att vi tänker och verkar miljövänligt i alla våra arbetsprocesser.

Detta innebär följande:
Vi ser miljöarbetet som en ständigt pågående process där medarbetare, kunder och samarbetspartners samverkar till att skapa en hållbar utveckling och en bättre miljö.
Miljöarbetet är en integrerad del i verksamheten och vi tror att miljöförbättringar kan ske utan försämring av våra tjänster och produkter.
Vi arbetar aktivt med att minska miljöpåverkan i vår omgivning och vi verkar förebyggande och söker efter effektiva och innovativa lösningar för att skapa framtidens miljö.
Vår verksamhet bedrivas så att de krav som myndigheter och kunder ställer uppfylls.

Kvalitetspolicy

Nöjda kunder är en förutsättning och en målsättning för vår verksamhet.

 

Detta innebär följande:

Vi agerar så att varje projekt och uppdrag blir en referens.
Vi utvecklar och förbättrar ständigt våra produkter, tjänster och kvalitetssystem med känsla och delaktighet för våra kunders behov och med kvaliteten i fokus.
Våra samarbetspartners är vår viktigaste resurs och vi väljer dem utifrån hur de skapar ett mervärde för våra kunder och att de alltid agerar på ett professionellt sätt.

Vi har tydliga och enkla arbetsformer mellan våra medarbetare, kunder och samarbetspartners.